Format Juridike të Biznesit

Borshurë mbi Format Juridike të Biznesit
Date
30.11.2020

Krijimi i një biznesi të ri sjell përpara sfida të shumta. Zgjedhja e formës ligjore të biznesit është njëra ndër sfidat e tilla. Një hap i tillë është shumë i rëndësishëm për biznesin tuaj pasi që e gjithë veprimtaria e ndërmarrjes do të bazohen në këtë strukturë. 

Shpeshherë ndërmarresit e rinjë kanë tendence të kopjojnë formën ose strukturën ligjore të një biznesi tjetër, gjë që mund të jetë hap i gabuar për biznesin e tyre.  Një formë ligjore mund jetë e shkëlqyer për një biznes, por mund të japë rezultate tjera për një biznes tjetër. Prandaj do të duhet të kërkoni llojin e biznesit tuaj dhe më pas të zgjidhni atë që përputhet me llojin e biznesit tuaj kur jeni duke krijuar kompaninë tuaj.

Për tu informuar më shumë rreth formave ligjore në Republikën e Kosovës, si dhe për të zgjedhur atë që i përshtatet ndërmarrjes suaj, shfletoni broshurën mbi format ligjore. 

 Hap broshurën